Senior Irish Students Visit Galway

A group of Senior Students visited Galway to see the Irish Play ‘An Triail’ by Mairéad Ni Ghráda on the 13th of December accompanied by their teachers Ms Madden and Ms O’Brien. 

An Triail – 5th and 6th Year (Higher Level Irish)

Ar an tríú lá déag den Nollaig, thaistil lucht na hArdteiste agus an cúigiú bliain chuig Cathair na Gaillimhe chun ‘An Triail’ a fheiceáil. Tá an dráma ar an gcúrsa don Ardleibhéal amháin agus is fiú 7% den iomlán é.

D’éiríomar go moch an mhaidin sin mar bhí ár múinteoir buartha faoin trácht agus bhí an ceart aici! Tar éis an bhricfeasta, bhíomar ar an mbóthar gan mhoill. Is cathair bheo bhríomhar í Cathair na Gaillimhe agus nuair a shroicheamar an chathair bhí sí ina dúiseacht!


Shiúileamar an t-aistear gairid chuig an amharclann agus bhíomar ann beagnach in am. D’aontaíomar gur taispeántas den scoth a bhí ann. Bhí togha na haisteoireachta le feiscint. Moladh máthair Mháire go háirithe agus na himeachtaí sa teach tearmainn. In ainneoin go raibh ábhar an-triailtromchúiseach a phlé, bhí ar chumas na n-aisteoirí greann a mhúscailt agus a chothú chun an teannas a mhaolú. Chuir sé seo go mór leis an taispeántas. An t-aon ghéarán a bhí againn ná níor léiríodh na himeachtaí sa reilig ag deireadh an dráma agus cheapamar gur trua ollmhór a bhí ann. É sin ráite, bhí gnéithe eile den dráma den chéad scoth agus mar sin ní raibh éinne róbhuartha faoi seo.

Nuair a bhí an dráma críochnaithe, fuaireamar an deis ár ndóthain a ithe agus bhí atmaisféar maith sa chathair. Bhí margadh na Nollag ar siúl agus bhaineamar taitneamh as na táirgí éagsúla a fheiscint. Bhaineamar taitneamh as a bheith ag breathnú ar an gcathair agus í réidh agus maisithe don Nollaig.

Tríd is tríd, bhaineamar taitneamh agus tairbhe as an lá agus gabhaimid buíochas lenár múinteoirí Ms O’Brien agus Ms Madden as ucht an turas a eagrú.

Previous post: Christmas Recital
Next post: Christmas Awards